Header background

Brak możliwości identyfikacji numeru seryjnego – w celu dokończenia procesu rejestracji urządzenia, proszę o kontakt z kontakt@serwis-instalacje.com. Proszę o umieszczenie w e-mailu:

  • numerów seryjnych
  • zdjęć tabliczek znamionowych (znajdujących się na bocznej stronie jednostek)
  • adresu w którym znajduje się urządzenie”

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Iglotech sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). Podstawą przetwarzania danych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji w systemie.